Etiketter

Kontollera din text

Se först och främst till att du följt instruktionerna.


Publicera inte något som du inte har bearbetat och kontrolläst.
Tänk på följande när du kontrolläser:
RÄTTA:
 • Rätta stavfel och andra språkliga fel…
 • Se upp för särskrivningar. Försök lyssna på ordet för att se om det är sammansatt eller inte: jättekul, sjuksyster osv.
 • Använder du stor bokstav i början av meningar och vid namn?
 • Använder du dig av punkter, kommatecken och frågetecken?
 • Har du delat in din text i stycken?
PUTSA:
 • Byt ut ord som inte passar in, slipa på formuleringar, använd synonymer. PETA i din text. Städa i den!
 • Ta bort slaskord (dvs. småord som inte behövs i texten),
 • Byt ut talspråk mot skriftspråk (mej=mig, dej=dig, nåt=något, sånt=sådant, e=är osv),
 • Upprepar du ord för ofta? Börjar dina meningar alltid på samma sätt (Sen gick de till skolan. Sen köpte de glass. Sen gick de hem)? Variera ditt språk! Istället för att skriva t.ex ”sa” varje gång någon pratar i texten kan man använda ord som: viskade, utropade, frågade, undrade, frustade osv.
FÖRDJUPA INNEHÅLLET:
 • Utveckla din text genom att t.ex. ställa frågor till den. Vad menar jag här? Varför tycker jag så? Vilka slutsatser drar jag? Ge exempel. Utgå från dina egna erfarenheter. Har du upplevt något liknande?
 • Är du nöjd med din inledning/avslutning?
 • Om du ska skriva en löpande text är det viktigt att du försöker binda ihop dina stycken. Glöm inte den röda tråden! Annars kan det kännas som du har skrivit din text i punktform,
 • Var inte rädd för att måla med språket och för att ta ut svängarna. Ha roligt när du skriver!