Etiketter

Webbstjärnan

Om tävlingsbidraget till webbstjärnan: Digital portfolio
Laget= Arbetslag 9 Gunnesboskolan Lund
Huvudbloggen, Digital portfolio, har byggts av Monica Carlsson och Hanna Larsson, två lärare i arbetslag 9. De 56 eleverna har i sin tur sedan skapat vars en blogg, som sedan årskurs 7 utgör deras digitala portfolios. Dessa nås via länkar från huvudbloggen. Samtliga lärare som undervisar i arbetslaget, 14 stycken, har inbjudits att publicera uppgifter på bloggen och Monica ställer upp och hjälper dem som känner sig osäkra. 
Syfte och mottagare
Arbetslaget vill utnyttja den digitala tekniken på ett bra sätt och samla uppgifter från olika ämnen på ”ett” ställe. Eleverna blir lätt förvirrade om varje lärare har vars ett sätt för digitala inlämningar. Eleverna känner stolthet för sina bloggar och anstränger sig mer eftersom de vet att fler än bara lärarna läser deras inlägg. Verktyget ger också möjlighet till samlärande eftersom eleverna kan läsa och lära av varandras arbeten. Kommentarfunktionen ger både dem, lärarna och andra intresserade, t ex föräldrar, möjlighet till återkoppling. De arbeten som eleven är extra nöjda med ges etiketten ”Portfolio” och dessa kan användas t ex vid utvecklingssamtal för att visa på framsteg. Detta arbetsätt synliggör lärandet.
Pedagogisk koppling
I den nya läroplanen nämns det utvidgade textbegreppet och det är precis vad denna blogg handlar om. Eleverna utnyttjar den digitala tekniken till att göra tilltalande presentationer av sitt lärande. Text, bild, ljud, film och animeringar används om vartannat och bidrar till oanade möjligheter för skolarbetet, samtidigt som eleverna lär sig om upphovsrätt och etik på nätet.
Publicistiska arbetssätt leder till ett lustfullt lärande och samlärande. I bloggarna tar eleverna del av varandras arbeten och inspireras samt ger respons. Genom att samla arbeten i bloggen kan eleverna se sin progression när de jämför t ex uppsatser från en termin till en annan.
Digital portfolio är ett tävlingsbidrag som initieras av lärare i huvudbloggen men som är elevernas produkt, i deras egna portfolios. Eleverna visar prov på såväl engagemang som kreativitet samtidigt som de jobbar mot de mål som anges i kurs- och läroplaner. Det har varit svensklärarnas ansvar att instruera eleverna i skapandet av bloggen och att introducera några av de möjligheter som finns i detta verktyg. Därefter är det upp till varje elev att utforma sin digitala portfolio.
Upphovsrätt
Vi har uppmanat eleverna att laddat upp Creative Commons licenser på samtliga bloggar och i samband med att detta gick vi igenom vilka regler som gäller för upphovsrätt. När vi undervisar upphovsrätt använder oss av ett material som skolbiblioteken i Lunds kommun arbetat fram, Luska. På huvudbloggen finns en rubrik som heter Webbkunskap och där har vi länkar till sidor i Luska samt till Kolla källan och en sida om Webbetik. Det förs ständiga diskussioner i klassen om vad som är OK och varje uppgift granskas av respektive lärare.
Lärdomar
Både elever och lärare lär sig att arbeta publicistiskt och de kommer i kontakt med en mängd digitala verktyg som Blogger, bild- och filmprogram m m. På vägen blir vi också mer medvetna om vad som är tilltalande lay-out samt vilka regler som gäller för upphovsrätt.


Lärarna har också blivit medvetna om att inte alla slags uppgifter passar för att publiceras på bloggen. Uppgifter där eleverna ska ge "ett svar" fungerar inte. Det är då lätt för eleverna att bara kopiera varandras svar.  Istället passar "öppna uppgifter" där det finns många tänkbara svar och eleverna måste dra slutsatser, motivera och argumentera för sina åsikter. Reflektioner och kreativa uppgifter där eleverna skapar sina egna alster är naturligtvis även de utmärkta för bloggen, speciellt eftersom man kan läsa varandras bloggar och lära av varandra.


Vår motivering
Denna bloggidé fungerar som ett utmärkt redskap i en modern skola där datorn är ett naturligt hjälpmedel i undervisningen. Genom att publicera saker på bloggen utvecklas både lärare och elever till digitala producenter och vi inspireras av varandra till att se allt fler användningsmöjligheter och till att söka och använda allt fler verktyg. Aktiviteten, arbetsglädjen, engagemanget och kreativiteten blomstrar och vi känner stolhet över vad vi lyckas åstadkomma.